เกมไพ่ นโปเลียน

เกมไพ่ นโปเลียน

เกมไพ่ นโปเลียน

เกมไพ่ นโปเลียน

เกมไพ่ นโปเลียน

เกมส์ไพ่ นโปเลียน เป็นเกมไพ่แบบที่นับจำนวนกอง ใช้ผู้เล่นทั้งหมดห้าคนโดยผู้เล่นที่ประมูล ได้สูงที่สุดจะได้เป็นนโปเลียน ซึ่งนโปเลียนจะมีสิทธิ์สามารถเลือกเพื่อนได้หนึ่ง คนส่วนผู้เล่นที่เหลือจะเป็นประชาชน ซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามของนโปเลียนเป้าหมาย ของเกมก็คือการเก็บไพ่ให้ได้จำนวน ตรงตามเป้าหมายที่ประมูลไว้ใช้ไพ่ป๊อกปกติ 52 ใบหนึ่งสำหรับโดยที่ผู้เล่น แต่ละคนนั้นจะได้ไพ่คนละ 10 ใบส่วนไพ่ที่เหลือสองใบให้วางคว่ำ หน้าไว้กลางวง เป็นเกมส์ที่มีอยู่ตาม คาสิโนออนไลน์ บางทีเท่านั้น

นโปเลียน (Napoleon) เป็น เกมไพ่ แบบนับจำนวนกอง มีผู้เล่น 5 คน ผู้เล่นที่ประมูลได้สูงสุดจะได้เป็นนโปเลียน นโปเลียนสามารถเลือกเพื่อนได้ 1 คน ผู้เล่นที่เหลือจะเป็นประชาชนซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามของนโปเลียน เป้าหมายของเกมคือเก็บไพ่ให้ได้จำนวนกองตามเป้าหมายที่ประมูลไว้

ไพ่

ใช้ไพ่สำรับปรกติ 52 ใบ ผู้เล่นแต่ละคนจะได้ไพ่ 10 ใบ ส่วนไพ่ที่เหลือ 2 ใบให้วางคว่ำหน้าไว้กลางวง

การประมูล

ช่วงประมูลเริ่มจะหลังการแจกไพ่เสร็จสิ้น ผู้เล่นอาจจะประมูลตามลำดับหรือแย่งกันประมูล ขึ้นอยู่กับกับกติกาที่ตกลงไว้ ผู้เล่นสามารถประมูลโดยพูดจำนวนกองที่จะต่อให้ พร้อมกับ ดอกทรัมพ์  (ดูหัวข้อ ค่าของไพ่)

การประมูลต้องประมูลสูงกว่าการประมูลครั้งก่อนหน้า (เรียกว่า ประมูลทับ) การเปรียบเทียบทำได้โดย

 • ดูที่จำนวนกองก่อน ถ้าจำนวนกองเท่ากัน
 • ให้เปรียบเทียบดอก โดยดอกเรียงลำดับจากต่ำไปสูงได้ดังนี้: ดอกจิก (♣) < ข้าวหลามตัด (♦) < โพแดง (♥) < โพดำ (♠)

การประมูลเสร็จสิ้นเมื่อทุกคนหยุดประมูล คนที่ประมูลเป็นคนสุดท้ายจะได้เป็น นโปเลียน หลังจากนั้นนโปเลียนต้องพูดชื่อไพ่ขึ้นมา 1 ใบ (โดยส่วนใหญ่แล้วนโปเลียนจะเรียกไพ่ที่มีค่าสูงๆ ที่ตัวเองไม่มี) คนที่มีไพ่ใบนั้นอยู่จะได้เป็น เพื่อน ของนโปเลียน นั่นคืออยู่ฝั่งเดียวกับนโปเลียน ผู้เล่นที่เหลือจะเป็น ประชาชน นั่นคืออยู่ฝั่งตรงข้ามนโปเลียน เพื่อนและประชาชนห้ามประกาศสถานะของตัวเอง

เมื่อเรียกเพื่อนเสร็จ นโปเลียนจะสามารถเปลี่ยนไพ่บนมือได้ 2 ใบ โดยหยิบไพ่ 2 ใบตรงกลางวงขึ้นมาไว้บนมือ หลังจากนั้นทิ้งไพ่ 2 ใบ ไพ่ที่ทิ้งให้หงายหน้าไว้เพื่อให้ผู้เล่นทุกคนเห็น

ค่าของไพ่

ไพ่แต่ละดอก เรียงลำดับจากค่าน้อยไปมากเป็น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K A

ดอกที่นโปเลียนประมูลได้ เรียกว่า ดอกทรัมพ์ ไพ่ที่มีดอกทรัมพ์จะมีค่าสูงไพ่ของดอกอื่น แม้ว่าเลขของไพ่จะต่ำกว่าก็ตาม

มีข้อยกเว้นคือไพ่พิเศษ 3 ใบ ได้แก่

 • เอสโพดำ (A♠) มีค่าสูงสุดในเกม เสมอ
 • แจ็กหน้า หมายถึงไพ่แจ็ก (J) ของดอกทรัมพ์ มีค่าสูงสุดเป็นอันดับ 2 เสมอ (ดังนั้น แจ็กหน้า จึงสูงกว่า A ของดอกทรัมพ์ด้วย)
 • แจ็กหลัง หมายถึงไพ่แจ็ก (J) ของดอกที่มีสีเหมือนทรัมพ์ (เช่นถ้าทรัมพ์เป็นโพแดง (♥) แจ็กหลังคือแจ็กข้าวหลามตัด (J♦) ) มีค่าสูงสุดเป็นอันดับ 3 เสมอ

สรุปค่าของไพ่ เรียงลำดับจากต่ำไปสูง เป็น ดอกธรรมดา (ที่ไม่ใช่ 3 ใบพิเศษ) < ดอกทรัมพ์ (ที่ไม่ใช่ 3 ใบพิเศษ) < แจ็กหลัง < แจ็กหน้า < เอสโพดำ

การเล่นและการนับแต้ม

การเล่นจะเล่น 10 รอบ คนที่ลงเป็นคนแรกในแต่ละรอบเรียกว่า Leader โดยในตาแรก นโปเลียนจะเป็น Leader ผู้เล่นแต่ละคนจะลงไพ่คนละ 1 ใบ วนตามลำดับจนครบ 5 คน การลงไพ่มีข้อบังคับว่า ผู้เล่นต้องลงไพ่ดอกเดียวกับใบที่ Leader ลง ยกเว้นไม่มีไพ่ดอกที่ว่า (เช่น ถ้า Leader ลง 3 ดอกจิก (3♣) ผู้เล่นคนอื่นๆ ต้องลงดอกจิก (♣) ถ้ามี แต่ถ้าไม่มีดอกจิก (♣) ให้ลงใบใดก็ได้)

เมื่อลงครบ 5 คนแล้ว เจ้าของไพ่ที่มีค่าสูงที่สุด จะได้ไพ่ 5 ใบนั้น รวบเป็น 1 กองวางไว้ข้างหน้าผู้เล่น ผู้เล่นคนนั้นจะได้เป็น Leader ในรอบถัดไป

เมื่อเล่นครบ 10 รอบ (นั่นคือไพ่ในมือหมด) แต่ละฝั่งจะนับจำนวนกองไพ่ของฝั่งตนเอง ฝั่งประชาชนจะได้จำนวนกองไพ่เพิ่มตามจำนวนที่นโปเลียนต่อเอาไว้ตอนประมูลด้วย ฝั่งใดได้จำนวนกองมากกว่า (หลังรวมกองต่อแล้ว) ถือเป็นฝ่ายชนะ

กติกาพิเศษ

 • ในกรณีที่นโปเลียนถือไพ่ที่ตนเองเรียกให้เป็นเพื่อน (เกิดได้เมื่อไพ่ที่นโปเลียนเรียกอยู่ใน 2 ใบตรงกลางวงตอนนโปเลียนเปลี่ยนไพ่) ถือว่านโปเลียนเป็นเพื่อนตัวเอง และ 4 คนที่เหลือเป็นประชาชนทั้งหมด
 • ในรอบที่ 1 ไพ่เลข 2 ของดอกที่ Leader ลง จะมีค่าสูงกว่าเลขอื่นๆ (นั่นคือ 2 สูงกว่า A) ยกเว้น กรณีที่มีคนที่ไม่มีไพ่ดอกตรงกับ Leader ไพ่เลข 2 จะกลับไปมีค่าตามปกติ
 • ในรอบที่ 1 ถ้าไพ่ที่ลงมาทั้ง 5 ใบ เป็น 2 3 4 5 และ 6 ของดอกเดียวกัน ถือว่านโปเลียนโดนล้ม นโปเลียนจะแพ้ทันที
 • ตอน จบเกม ถ้าเพื่อนเก็บได้จำนวนกองมากกว่านโปเลียน ถือว่าเพื่อนทรยศ นโปเลียนจะเป็นฝ่ายแพ้
 • กติกาพิเศษ

  • ถ้ากรณีที่นโปเลียนถือไพ่ที่ตนเองเรียกให้เป็นเพื่อน ถือว่า นโปเลียนเป็นเพื่อนของตัวเองและสี่คนที่เหลือเป็นประชาชนทั้งหมด
  • รอบที่หนึ่งก็รณีที่ไพ่ที่ลงมาทั้งห้าใบเป็น 2345 และหกของดอกเดียวกันก็จะถือว่า นโปเลียนโดนล้มและนโปเลียนจะแพ้ทันที
  • รอบที่หนึ่งให้เลขสองของดอกที่ leader ลงจะมีค่าสูง กว่าเลขอื่นๆยกเว้นถ้ามีคนที่ไม่มีภัยหรอกตรงกับ leader ให้เลขสองจะกลับไปมีค่าตามปกติ
  • ตอนจบเกมเพื่อนเก็บจำนวนกอง ได้มากกว่านโปเลียนจะถือว่าเพื่อนทรยศและ นโปเลียนจะแพ้ทันที
  • โจ๊กเกอร์สามารถลงได้สองแบบ
  • ลงระหว่างรอบคือ จะลงตอนไหนก็ได้ไม่มีผลอะไรกับรอบนั้น
  • ลงเป็นใบแรกของรอบผู้เล่นคนอื่น ๆ จะต้องลงให้ทำถ้าไม่มีไพ่ทำต้องลงไพ่หน้าโดย โจ๊กเกอร์จะมีค่าใหญ่ที่สุดยกเว้น ถ้าผู้เล่นคนอื่นมีเอโพดำหรือว่าแจ็คหน้าหรือแจ็คหลังอยู่ลำดับไพ่ก็จะกลับไปเป็นปกติ

  หลังจากลงไพ่ 60 รอบถ้านโปเลียนและ เพื่อนสามารถเก็บให้หน้าได้มากกว่า หรือเท่ากับจำนวนประมูลแต่ถือว่านโปเลียน ชนะแต่ถ้าฝ่ายประชาชน ได้มากกว่าก็จะถือว่าฝ่ายประชาชนเป็นผู้ชนะ

  และนี้ก็คือ เกมส์ที่เรานำมาให้ท่านได้รับชมกัน เกมสืไพ่ชนิดนี้ จะมาคล้ายกับ บาคาร่าออนไลน์ อยู่นิดหนึ่ง แต่ตากกันตรงที่ว่า ไพ่บาคาร่านั้น จะมี 2 ฝั่ง จะมีไพ่แค่2ใบ แต่ไพ่นโปเลียน จะได้รับไพ่ ท่านละ 10 ใบ และนี้ละความต่างของไพ่นโปเลียน สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี้

About the Author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may also like these

PowerFul By Rufeo